تبلیغات
مهندسی مدیریت پروژه (PME) مهندسی مدیریت پروژه (PME) - نحوه محاسبه نمره در دانشگاه پیام نور
 

نحوه محاسبه نمره در دانشگاه پیام نور

نویسنده: شهرام ابراهیم پور موضوع: دانشگاه پیام نور بناب، 

 

نحوه محاسبه نمره در دانشگاه پیام نور بدین صورت می باشد که :

         i.            نمره پایان نیم سال 14 نمره بر اساس پاسخ نامه دانشجو در آزمون های دانشگاه می باشد.

       ii.            نمره فعالیت های در طول نیم سال اعم از آزمون های میان ترم /سمینار/تحقیق/تکلیف و ... 6نمره که براساس گزارش فعالیت های طول نیم سال دانشجو توسط اساتید محترم اعلام می شود.

      iii.            نمره فعالیتهای نیم سال تحصیلی توسط اساتید محترم ، بدون توجه به کسب حداقل نمره 50% نمره پایان ترم اعمال می شود.

     iv.            ضمنا در صورتیکه دانشجویی در بند 2 ، فعالیتی را ارئه نکند نمره نهایی از 20 محاسبه می شود.

این متن براساس نامه ای که در تاریخ 28/2/1388 به کل دانشگاه های پیام نور کشور صادر شده نوشته شده است.

برای اطلاع از صحت این مطلب اینجا کلیک کنید. 

 

() نظرات