تبلیغات
مهندسی مدیریت پروژه (PME) مهندسی مدیریت پروژه (PME) - درس مدیریت مهندسی از دروس مهندسی مدیریت پروژه
 

درس مدیریت مهندسی از دروس مهندسی مدیریت پروژه

نویسنده: شهرام ابراهیم پور موضوع: مهندسی مدیریت پروژه بناب، 

 

این درس در دانشگاه مرکز بناب هنوز از دانشجویان هیچ کدوم برنداشتند ولی بخاطر تقاضای یکی از دوستان هم درسنامه در حالت پور پوینت و هو نمونه سوال آن را در این قسمت اضافه میکنیم:

مدیریت مهندسی(پاور پوینت)

نمونه سوال  مدیرت مهندسی

 

برچسب ها: مدیریت مهندسی، نمونه سوال مدیریت مهندسی،  

() نظرات