تبلیغات
مهندسی مدیریت پروژه (PME) مهندسی مدیریت پروژه (PME) - نصیحت حضرت مولانا :
 

نصیحت حضرت مولانا :

نویسنده: شهرام ابراهیم پور موضوع: جملات قصار، 

 

گشاده دست باش جاری باش کمک کن (مثل رود)
      باشفقت و مهربان باش (مثل خورشید)اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان (مثل شب)

وقتی عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)متواضع باش و کبر نداشته باش (مثل خاک)

بخشش و عفو داشته باش (مثل دریا)اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آیینه)

 

() نظرات