تبلیغات
مهندسی مدیریت پروژه (PME) مهندسی مدیریت پروژه (PME) - کار آفرینی یک شغل یا یک زندگی
 

کار آفرینی یک شغل یا یک زندگی

نویسنده: شهرام ابراهیم پور موضوع: معرفی کتاب برای دانشجویان، 

 

همه ما میدانیم که باید در زندگی برای خود شغل ویا حرفه را اختیار کنیم تا بتوانیم گذران عمرمان را با آن سپری کنیم اما ما باید در این انتخابی که خواهیم داشت چه فاکتور ها و مسائلی را باید در نظر داشته باشیم و اینکه از همه مهمتر خودمان سازنده باشیم نه اینکه تنها مصرف کننده ودر حالت کلی خودمان  کار بیافرینیم تا اینکه دنبال دیگران بریم پس برای یادگیری بیشتر باید از منبعی کمک بگیریم که ما برای آغاز این نوشته رو برایتان پیشنهاد می کنیم.

دریافت مقاله

 

() نظرات