تبلیغات
مهندسی مدیریت پروژه (PME) مهندسی مدیریت پروژه (PME) - دروس ترم اول مهندسی مدیریت پروژه پیام نور مرکز بناب
 

دروس ترم اول مهندسی مدیریت پروژه پیام نور مرکز بناب

نویسنده: شهرام ابراهیم پور موضوع: مهندسی مدیریت پروژه بناب، 

 

 نام درس

 استاد

 میان ترم

 پایان ترم

 ریاضی 1

 عبداللهی

23 آذر

 19 دی

 فیزیك 1

 روحبخش

2 اذر

 21 دی

زبان خارجه

سلطانی

12 آذر

21 دی

 اقتصاد مهندسی

 یوسفی نژاد

 12 آذر

 13 دی

 تربیت بدنی 1

 نیك پی

        ------------   

 29 دی

 آئین زندگی

   ----------------

   ------------

 17 دی

 آشنایی قانون اساسی

   ------------------

   ----------------

 28 دی

 دانش خانواده

   ---------------

 ------------------

 27 دی

 

() نظرات